Vaarregels

Tijdens de seizoendrukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt.
Net als in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels op het water.

 

De belangrijkste regels en tips

 • Verander niet plotseling van koers.
 • Zorg dat je rondom goed zicht hebt en kijk regelmatig achterom.
 • Gebruik op tijd de juiste navigatieverlichting.
 • Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.
 • Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.
 • Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes of door een bord met een groen/ witte ruit. De groene kant duidt de veilige passeerzijde aan.
 • Bewaar de rust in natuur- en woongebieden.
 • Beperk overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.
 • Bezorg de omgeving geen overlast.
 • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 • Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

Voorrangsregels

 • Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten in het algemeen voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten, sleepboten, zeilboten en surfers.
  Zie Binnenvaartpolitiereglement  
 • Een klein schip mag bij vertrek, keren en in- of uitvaren van een haven medewerking vragen van een ander klein schip.
 • Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater aan stuurboord vaart.

Maximale snelheid 

Een motorboot mag niet sneller varen dan 20 km per uur ten opzichte van het water. Plaatselijk kunnen echter vaarwegen of gedeelten daarvan zijn aangewezen waarop dit verbod niet van toepassing is, dan wel waarop een andere maximum snelheid van toepassing is.

Sneller varen dan 20 kilometer per uur is nooit toegestaan:

 • binnen een afstand van 20 meter uit de oever
 • binnen 50 meter van een zwem- of aanlegrichting
 • nabij wedstrijden, waterfeesten, demonstraties of soortgelijke gebeurtenissen
 • bij een zicht van minder dan 500 meter
 • in een haven
 • in de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang

Minimumleeftijd voor het besturen van een boot

 • Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar

Regels voor alcoholgebruik op het water

 • Je mag niet met een schip (laten) varen als je (als schipper) onder invloed bent van alcohol. Het alcoholgehalte in je bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dit geldt zowel voor de pleziervaart als voor de beroepsvaart.
 • Om te controleren of je alcohol gedronken hebt, kan de waterpolitie een ademtest laten doen. Voor het weigeren van de ademtest kun je een boete krijgen. 
 • Voor het varen onder invloed van alcohol krijg je een boete. Een overzicht van boetes op het water vind je in de boetebase van het Openbaar Ministerie. In het uiterste geval kan de vaarbevoegdheid worden ontzegd. 
 • Je bent niet verzekerd als je schade maakt met alcohol op.

Bron: politie.nl